Skip to main content

golfheader

Nyhetsarkiv

Trygg Idrott

VÄRDEGRUND

Idrottsrörelsen i Sverige utgår ifrån de riktlinjer som står i ”Idrotten vill” och ”Idrottsrörelsens uppförandekod". Idrottens värdegrund bygger på fyra delar:

 • Glädje och gemenskap
 • Rent spel
 • Allas rätt att vara med
 • Demokrati och delaktighet

Idrottsrörelsen följer FN:s barnkonvention. Alla beslut vi som förening fattar ska utgå från barnens bästa. År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Vår förening arbetar aktivt med att bli en mer inkluderande förening där alla ska känna sig välkomna oavsett

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnicitet
 • religion/trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Läs mer här hur Vreta Klosters arbetat med att ta fram sitt sätt att jobba med Trygg Idrott!