• Braviken
  Bråvikens Golfklubb
 • Linkoping
  Linköpings Golfklubb
 • Norrkoping
  Norrköping Söderköping Golfklubb
 • Landeryds Golfklubb
  Landeryds Golfklubb
 • Ostad
  Östad Golfklubb
 • Mauritzberg
  Mauritzberg Golf Club
 • Kinda
  Kinda Golfklubb
 • Waldemarsvik
  Waldemarsvik Golfklubb
 • Mjolby
  Mjölby Golfklubb
 • Vadstena
  Vadstena Golfklubb
 • Åtvidaberg
  Åtvidabergs Golfklubb
 • Bryttsater
  Bryttsäter Golfklubb
 • Vretakloster
  Vreta Kloster Golfklubb
 • Finspang
  Finspångs Golfklubb
 • Ombergs Golf Resort
  Ombergs Golf Resort
 • Flemminge
  Flemminge Golfklubb
 • Ingelsta
  Ingelsta Golfklubb

Östergötlands Golfförbund verkar på de anslutna klubbarnas uppdrag för att utveckla golfen och distriktets miljöarbete enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer.

Riktlinjer ang coronavirus

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har SGF utarbetat följande råd och riktlinjer.

Läs mer om SGFs riktlinjer

Världshandicap

Vid årsskiftet 2019–2020 görs ingen automatisk handicaprevision, eftersom det nya världshandicapsystemet införs 1 mars 2020.

GEO Certifiering

Ett ekologiskt rikt, välmående och fantastisk golflandskap säkerställer en nettopositiv miljöpåverkan.

Golftinget i Östergötland 2019

Lördagen den 30 november hölls Östergötlands Golfting för klubbarna i Distriktet. SGF var på plats liksom SISU Idrottsutbildarna samt gästföreläsare från några av våra klubbar. Här nedan finns anteckningar och material från dagen.

Läs mer

Trygg Idrott

VÄRDEGRUND

Idrottsrörelsen i Sverige utgår ifrån de riktlinjer som står i ”Idrotten vill” och ”Idrottsrörelsens uppförandekod". Idrottens värdegrund bygger på fyra delar:

Läs mer

 • 1
 • 2

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 20 golfklubbar med över 40.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2020 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Staffan Johansson