• Header 1600x500

Aktivitetskalender 2022

De aktiviteter som är inplanerade och bekräftade  har datum!

Aktivitetskalender juniorer

Juniortävlingar 2022

Datum Aktivitet Kommitté/ansvarig Plats
17 januari Styrelsemöte 1 Styrelse Oskarsgatan
25 januari Grön infrastruktur Banan Digitalt
26 januari GEO certifiering  Banan Scandic City
5 februari ERFA Paragolf SGF Digitalt
12-13 februari Beredningsmöte ÖGF Digitalt
7 mars Styrelsemöte 2 Styrelsen  
7-8 mars Utbildarträff Ledarutbildning Utbildningskommittén Halmstad
9-11 mars PGA Teaching Summit PGA Halmstad
19-20 mars Steg 1 (Regelutbildning) Domarna Vesterby
28 mars Styrelsemöte 3 Styrelse Landeryds GK
28 mars Årsmöte  Klubbarna Landeryds GK
2-3 april TL-utbildning Domarna Vesterby
23-24 april  SGFs Förbundsmöte SGF Stockholm
24 aprl, 22 maj Ledarutbildning Steg 2 Utbildning Vesterby
25 april Styrelsemöte 4 Styrelsen Landeryds GK
7-8 maj Minicamp Klubbarna Klubbarna
23 maj Styrelsemöte 5 Styrelse Finspång
16 augusti Ordförandegolfen Alla klubbar Linköpings GK
29 augusti Styrelsemöte 6 Styrelse Landeryds GK
3 september Extra Förbundsmöte Klubbar Uddevalla
2-4 september Sgf Erfa möte Bohuslän Klubbar Uddevalla
24 oktober Styrelsemöte 7 Styrelsen Landeryds GK
24 oktober Höstårsmöte ÖGF Alla klubbar Landeryds GK
oktober Ledarutbildning steg 2 ÖGF Linköping
18-19 nov Golftinget  ÖGF Alla klubbar Omberg
9 december Styrelsemöte 8 Styrelsen  

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 19 golfklubbar med över 30.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2022 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Björn Gustafsson