• Header 1600x500

Nyhetsarkiv

Gott Nytt Golfår 2021!

Till golfklubbarna och golfspelare i Östergötland

Hej alla

Vi från distriktet vill rikta ett stort tack till er för säsongen 2020. Det är ett fåtal dagar kvar på detta år och fortfarande pågår spel på ett antal klubbar, detta konstiga 2020. Vädret har så här långt varit med oss!

2020 har varit ett rekordår på många olika sätt, det började med en stark oro men varefter säsongen gick så visade det sig att golfen var möjligheternas sport. Många nya medlemmar har strömmat till klubbarna, rekordspel på banorna och också ekonomiskt rekordår på de flesta anläggningar. Vi har tom anläggningar som haft fullbokat på helgerna i november månad och med långväga gäster.

Detta har dock inte varit utan utmaningar och personalen har fått slita oerhört hårt för att ha en anläggning och administration i topp, allt för att möta den anstormning som varit. Behov av återhämtning och reflektion är stor hos de anställda.  Frågeställningar om vad som har fungerat bra och vilka justeringar som behövs är frågor som alla klubbar/anläggningar ställts sig och ställer sig.

Nu går vi snart in i 2021 och det finns mycket stora förväntningar också på detta år. Samtidigt måste vi tillsammans ta hand om alla nya medlemmar så att dom känner sig välkomna in i gemenskapen och stannar inom golfen. Där har du som golfspelare ett särskilt ansvar, se till att alla känner sig riktigt välkomna!

Från distriktets sida ser vi många intressanta projekt på klubbar och anläggningar för att ta nästa steg och göra klubben till en attraktiv mötesplats och inte bara för golfare. Golfen har en viktig roll för samhällsutvecklingen på orten. Vi har ett ansvar för detta som vi är beredda att ta. Jag vill bara uppmana er till att också tala om det för omgivningen och media! Golfen står stark i Östergötland

Avslutningsvis vill jag mycket tydligt påminna om att vi som golfspelare måste följa vid var tid angivna riktlinjer för att hålla smittspridning nere i denna pandemi. Golfen har varit ett föredöme 2020 och vi måste se till att det är så även 2021. Det var inte alldeles självklart att 2020 blev som det blev, så vi måste vara ödmjuka och hålla ut.

God Jul och ett Gott Nytt År

För styrelsen i Östergötlands golfförbund genom

Staffan Johansson

Ordförande

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 20 golfklubbar med över 40.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2020 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Staffan Johansson